İl Müdürümüz Bestami ERKOÇ’un “Miraç Kandil” Mesajı

Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri olan Miraç Kandili’ne ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç, hem bireysel ve toplumsal anlamda bir “yükseliş” hem de ruhlarımızın varlığın özüne yaptığı bir “yürüyüş”tür.
 
İsrâ Suresi 1. ayette Miraç hadisesiyle ilgili olarak, “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” buyrulmaktadır.
 
Hazreti Muhammed (s.a.s.) Miraç'tan Müslümanlar için üç büyük hediyeyle dönmüştür. Bunlardan ilki namaz, ikincisi Bakara Suresi'nin son ayetleri, üçüncüsü ise ümmetinden Allah’a ortak koşmadan ölen kimselerin ebedi kurtuluşa ereceği müjdesidir.
 
Bugün hem ülke hem İslam âlemi hem de insanlık olarak, miraç değerlerine her zamankinden daha fazla muhtacız. İnsanı yüceltecek ve yükseltecek bu değerler bizlere ışık olacaktır. Birliğe, dirliğe ve huzura giden yolda, miraç değerlerini hayatımıza aktararak kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirebiliriz.
 
Allah'a yönelmekten, O'nun rızası ve aşkı ile bir hayat sürmekten, rahmet ve sonsuz merhamet kapılarını dualarımızla  açacağımız bu gece; kendimize gelme, kötülük ve çirkinlikten kurtulmamıza  vesile olacaktır. Üstat Necip Fazıl;         
                                 
                                              Dua, dua, eller karıncalanmış;
                                              Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış.
                                              Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış...
                                              Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu;
                                              İplik ki, incecik, örer boşluğu.
 
Bu duygu ve düşüncelerle; Miraç Kandili’nin, ruhlarımızın yükselişine vesile olmasını, manevi ikliminin dalga dalga her yanı kuşatmasını, insanlığın huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini esenlik ve huzura bırakmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim.
                                                                                                                         

  Bestami ERKOÇ
 İl Müdürü
 


Sonraki Sayfa: Huzurevi Sakinlerimiz ve Çocuklarımız Emniyet Genel Müdürümüzü ve Polislerimizi Ziyaret Etti

Önceki Sayfa : Bakanımız Sayın Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’dan Ankara İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonuna Teşekkür