İl Müdürümüz Sayın Bestami ERKOÇ'un "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" Mesajı

3 Aralık günü, Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilmiş olup engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığı arttırması açısından çok önemli bir tarihtir. “Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”ni ilk imzalayan ülkeler arasında yer alan ülkemizde de bu anlamlı gün dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.                                 

Engelli bireylerin yasal haklarının ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar her geçen gün biraz daha artmaktadır. Engelli bireylere dönük fırsat eşitliğini arttırmak için gerçekleştirilecek her türlü uygulama, bu bireylerin toplumsal hizmetlerden ve haklardan eşit bir biçimde faydalanmasını sağlayacaktır.

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurlardan biri, o ülkenin genelde insanlarına, özelde ise engelli vatandaşlarına yönelik sağladığı barınma, iş, eğitim ve destek hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesidir. Bu nedenle ülkemizin, engelli bireylere ve ailelerine yönelik hizmetlerin niteliğini ve ulaşılabilirliğini arttırması ve engelli bireylerin kendi kendilerine yaşamlarını sürdürebilecekleri, üretken bireyler olmasını sağlayacak olanakları oluşturması, en önemli hedeflerimiz arasındadır.

Engelli vatandaşlarımızla ilgili hem bireysel hem kurumsal olarak üzerimize düşen bazı sorumluluklar vardır; onların toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi hepimizin görevidir. Aile ve Sosyal İl Politikalar İl Müdürlüğü olarak, bu bilinçle hareket etmekte; eğitim, sağlık, spor, kültür, sanat gibi alanlardan ulaşım, psikolojik ve sosyal destek, iş ve mesleki rehabilitasyona kadar birçok alanda onlara destek vermekteyiz.

Engellilerimizin gerek iş gerek eğitim gerekse sosyal hayatlarında daha aktif bir yaşam sürmeleri en doğal haklarıdır. Engelli Hizmetleri Şubemiz başta olmak üzere tüm birimlerimizle çalışırken, engelliler için korumacı değil onlara fırsat eşitliğini tanıyan bir düşünceyle hareket etmekteyiz.

Engelli vatandaşlarımızın daima yanlarında olduğumuzu belirterek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini saygıyla selamlıyorum.


Bestami ERKOÇ
İl Müdürü


Sonraki Sayfa: Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Önceki Sayfa : İl Müdürümüz Bestami ERKOÇ'un "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" Mesajı