“Sokakta Çalıştırılan ve Dilendirilen Çocuklar İl Eylem Planı”na İlişkin İşbirliği Protokolü

12 Haziran 2017 Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nde Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’nın makamında sokakta çalıştırılan/dilendirilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu 0-18 yaş arası çocuklar ile bu çocukların ailelerine yönelik verilen hizmetlere yönelik işbirliği protokolü imzalandı. 

Protokol; Ankara Valiliği koordinatörlüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı arasında gerçekleştirildi.

İmzalanan protokolün amacı; Ankara ilinde sokakta çalıştırılan ve dilendirilen Türkiye vatandaşı ve yabancı uyruklu çocuklara yönelik koruyucu önleyici çalışmaların oluşturulması ve geliştirilmesi için taraflarca verilen hizmetlerde kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi; uygulamada yaşanan sorunlarının giderilmesi ve çocukların sağlık, eğitim, sosyal etkinlik gibi temel haklarının karşılanmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilerek psiko-sosyal gelişimlerini desteklemek olarak belirlendi.

Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, protokol imzalanmadan önce hayırlı ve güzel bir iş için toplanmış bulunduklarını ifade ederek başladığı konuşmasında şunları kaydetti: “Sokakta çalıştırılan, dilendirilen, bir şekilde istismar edilen çocuklarla ilgili bir protokol imzalayacağız. Bu protokolle bizim öngördüğümüz husus, bu çocukların bu ortamlardan kurtarılması, (tabii orada sadece çalıştırılmakla kalınmıyor başka yasadışı birçok faaliyette de zaman zaman bu çocukların kullanıldığını, istismar edildiğini biliyoruz) bu hususta hem bir kamuoyu oluşturmak, bilinç oluşturmak ve aynı zamanda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını bir araya getirerek, işbölümü yaparak sadece emniyetin veya jandarmanın güvenlik anlamında müdahalesi değil aynı zamanda sağlık açısından, aile sosyal politikalar açısından, spor açısından, belediye açısından bu konularda alınması gereken tedbirlerdir. Yapılması gereken çalışmalar var. Onlarla ilgili hangi kurum neyden sorumlu bu işin, bu projenin hangi kısmını yapacak, uygulayacak ve koordinasyonun nasıl sağlanacağı konusunda hep birlikte bir protokol imzalayacağız. İnşallah bu protokol imzalandıktan sonra çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşaması, eğitimlerini en güzel şekilde tamamlamaları, eğitimini tamamlamadan yasalarımıza aykırı bir şekilde bu çocuklarımızın çalıştırılmasının önlenmesi, istismarının önlenmesi gibi tedbirleri de yoğun bir şekilde almış olacağız. Bu kapsamda Valilik olarak biz de bu konuyu takip ederek kamu kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu etkili bir şekilde sağlayarak çocuklarımızın, geleceğimizin teminatı olan, en değerli varlıklarımız olan, ülkemizin zenginliği olan çocuklarımızın ortamlarının iyileştirilmesi, geleceğe hazırlanması, eğitimlerini sağlıklı bir şekilde yapmalarının önünü açacak tedbirleri inşallah hep birlikte alacağız.”

Bir devlet, bir ülke, bir millet çocuklarına sahip çıkamıyor ise orada ciddi sorunlar olduğunu vurgulayan Vali Ercan Topaca, “Çocuklarına sahip çıkamayan bir devlet, geleceğine de sahip çıkamayan devlet demektir. Dolayısıyla biz ülkemizi, milletimizi, devletimizi seviyoruz; geleceğimizin emin ellerde olmasını istiyoruz. Bu sebeple de bu projeyi Vali olarak şahsen ben önemsiyorum ve uygulanmasının da en güzel şekilde yapılmasını kamu yöneticisi arkadaşlarımdan özellikle istirham ediyorum. Bizim hassasiyetimizi, toplumun bu konuda gösterdiği hassasiyeti fazlasıyla yönetici arkadaşlarımın da kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticisi arkadaşlarımın da göstermesini, bu çocuklarımıza sahip çıkmalarını özellikle rica ediyorum.” dedi.

Bu duygu ve düşüncelerle bu protokolün ülkemiz, milletimiz, çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı uğurlu olmasını dileyen Vali Topaca, “Şu ana kadar çocuklarımızla ilgili karşılaştığımız o sokakta, yolda çalıştırılan, istismar edilen görüntülerin tamamıyla ortadan kalkmasına vesile olmasını temenni ediyorum ve hep birlikte bu konuyu takip edelim çağrısında bulunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

Vali Topaca, protokolün taraflarını tanıtarak sürdürdüğü konuşmasına şöyle devam etti: “Birçok kurumun görevleri var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bu protokolün bir parçasıdır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü protokolün önemli uygulayıcılarından, taraflarından birisidir. Çalışma ve İŞ-KUR İl Müdürlüğü bu protokolün bir parçasıdır. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bir parçasıdır. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü (Sadece yerli çocuklar yok, Suriye’den gelen veya bir şekilde ülkemizde bulunan başka ülke vatandaşı çocuklar da aynı şekilde bu protokol neticesinde bir şekilde korunacak, kollanacak, sokakta çalıştırılmalarının önüne geçilecektir.) İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastanelerinin bağlı olduğu Genel Sekreterlikler de bu protokolün bir parçasıdır. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum.”

İmzaların ardından bazı hususları daha hatırlatmak istediğini ifade eden Vali Topaca, “Tabii bu protokol çok özel bazı düzenlemeler getiriyor. Özellikle çalışma konusunda Çalışma İŞKUR İl Müdürlüğümüze önemli görevler düşüyor. Bunların yasadışı şekilde çalışmasını önleyecek hem tedbirleri alma hem de çalışabilecek durumda olanlarla ilgili de gerekli kursların açılması, gerekli kolaylıkların sağlanması… Emniyet ve Jandarmamız yolda, sokakta bu durumda olan çocukları takip ederek gerekli adli işlemleri yapmak, ilgili kurumları haberdar etmek gibi görevleri var. Spor İl Müdürümüzün yine benzer şekilde normalde her çocuk gibi çocukların yapabilecekleri sportif faaliyetlerle oralardan çekip alarak onlarla birçok spor faaliyetleri, kültürel faaliyetleri organize etme gibi görevleri var.  Yine aynı şekilde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün çok sayıda görevi var. Onlar da bu çocukların rehabilitasyonu, bu çocukların korunması haklarının bir şekilde devlet güvencesi altında. Haklarının bir şekilde devlet güvencesi altında çocuklara kullandırılması gibi görevler var. Yine aynı şekilde Göç Müdürlüğümüzün de daha çok yabancı uyruklu olup da ülkemizde yaşayan çocuklarla ilgili alması gereken tedbirler var. Milli Eğitim Müdürlüğümüz yine eğitimini tamamlamadan bu şekilde çalıştırılan çocukların eğitimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamasını sağlayacak gerek rehberliği, gerek danışma hizmetlerini bu çocuklara, ailelerine onlarla ilgilenen kimselere vermek suretiyle çocuklarımızı bu ortamdan kurtaracak tedbirleri alacağız. Sağlık Müdürlüğümüzün yine aynı şekilde bu çocuklarla ilgili gerekli sağlıkla ilgili tedbirleri alma, ilerde ciddi sağlık sorunları yaşamasına yol açacak şekilde bu çocukların istismar edilmesine veya kötü alışkanlıklardan korunmasına yönelik tedbirleri alacaktır. Yine aynı şekilde bu çocukların maddi anlamda yardıma ihtiyaçları varsa, desteğe ihtiyacı varsa devletimizin sağladığı imkânların bu çocuklara ulaştırılması konusunda da yine aile ve sosyal politikalara il müdürlüğü, kaymakamlıklar, diğer ilgili ve sorumlu birimlerimiz gerekli hizmetleri yapacaktır. İsteyen arkadaşlarımıza bu protokolün bir örneğini de basından verelim. Oradan da gerekirse özetleme yapabilirler. Evet, ben tekrar hayırlı uğurlu olsun çocuklarımızın, sokakta çalışan, istismar edilen çocuklar için inşallah iyi bir geleceğin inşası konusunda bu protokol Ankara ilimize önemli katkılar yapacaktır, diye düşünüyorum. Çocuklarımıza sahip çıkma konusunda bir kez daha buradan tüm toplumumuza, tüm annelere, babalara, ilgili herkese sesleniyorum. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Bunlar bizim için önemlidir. Vakti, saati, zamanı gelmeden çalışma şartları oluşmadan da, bunları, çocuklarımızı çalıştırmayalım, diye çağrı yapıyorum.” şeklinde konuştu.


Sonraki Sayfa: Koruyucu ve Evlat Edinen Aileler İftarda Buluştu

Önceki Sayfa : Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İftar Programı Düzenledi